BIENVENIDO/A I BENVINGUT/DA I WELCOME

¿Quiere usted acceder a nuestra tienda en euros (Worldwide) o en dólares (USA y Canadá)?

Indústria ferroviaria

Indústria ferroviaria

El tornejat de rodes de ferrocarril es caracteritza per el mecanitzat de components de gran volum i grans profunditats de tall. Els diferents tipus de tren fan que aquestes rodes tinguin característiques i requisits molt variats. Per al tornejat de rodes noves hi ha disponibles portaeines refrigerats a alta pressió i plaquetes que ofereixen un mecanitzat per a tot el perfil de qualsevol roda ferroviària, mentre que per al retornejat de rodes es disposa de mànecs i plaquetes específiques que permeten mecanitzar les rodes desgastades i deixar-les com noves.

BIENVENIDO/A I BENVINGUT/DA I WELCOME

¿Quiere usted acceder a nuestra tienda en euros (Worldwide) o en dólares (USA y Canadá)?