Canela tools
canela store

BIENVENIDO/A I BENVINGUT/DA I WELCOME

Canela store
Canela store
Canela store

¿Quiere usted acceder a nuestra tienda en euros (Worldwide) o en dólares (USA y Canadá)?

Segat i ranurat

Segat i ranurat

Extens programa d’eines de segat  i ranurat. Les eines de ranurat estan dissenyades per obtenir una gran productivitat i les eines de segat inclouen diferents tipus de plaquetes per a múltiples aplicacions, profunditats i mesures.

El programa complet de ranurat comença a 0,8 mm per als anells “O” i per a ranures d’anell de fins a 9,52 mm per a aplicacions de ranurat pesades.

Parting and grooving Canela tools
canela store

BIENVENIDO/A I BENVINGUT/DA I WELCOME

Canela store
Canela store
Canela store

¿Quiere usted acceder a nuestra tienda en euros (Worldwide) o en dólares (USA y Canadá)?