Canela tools
canela store

BIENVENIDO/A I BENVINGUT/DA I WELCOME

Canela store
Canela store
Canela store

¿Quiere usted acceder a nuestra tienda en euros (Worldwide) o en dólares (USA y Canadá)?

I+D

I+D

La innovació i el desenvolupament són claus per tal que Canela s’hagi convertit en la gran empresa que és avui. Però la innovació metal·lúrgica no seria possible sense un compromís total amb les activitats d’investigació i desenvolupament, a les quals Canela dedica aproximadament el 8% dels seus recursos totals.

Cada nou producte comença amb una idea en la ment del nostre equip d’enginyers. Aquesta es plasma en un programa de disseny i mecanitzat assistit per ordinador (CAD/CAM), i és llavors quan s’elabora un primer prototip. A partir d’allà, aquest es sotmet a anàlisis exhaustives fins arribar als resultats desitjats. És llavors quan el prototip passa de fase a modalitat de fabricació.

La capacitat de la nostra oficina tècnica permet desenvolupar mil·lers de dissenys, tant eines estàndard com especials.

I+D
I+D
I+D
canela store

BIENVENIDO/A I BENVINGUT/DA I WELCOME

Canela store
Canela store
Canela store

¿Quiere usted acceder a nuestra tienda en euros (Worldwide) o en dólares (USA y Canadá)?