Canela tools
canela store

BIENVENIDO/A I BENVINGUT/DA I WELCOME

Canela store
Canela store
Canela store

¿Quiere usted acceder a nuestra tienda en euros (Worldwide) o en dólares (USA y Canadá)?

Microfusio Catalana

La clau de l’èxit. La fabricació dels seus propis recanvis i no dependre de proveïdors externs és la clau de l’èxit de Canela, que fins i tot disposa d’una microfusió pròpia on es fabriquen totes les brides, palanques i tots els elements de fosa que pugui necessitar una eina.
Possibility of casting pieces in bronce and aluminium alloys.
Possibilitat de fondre peces en aliatges de bronze i alumini
Possibility of production of small and big pieces, from 10 gr. to 30 kg. in different alloys.
Possibilitat de fabricació de petites i grans peces, de 10 gr.
fins a 30 kg. de pes en aliatges diversos

duplication text

MATERIAL ANÀLISI QUÍMICA
DIN UNI %C %Si %Mn %P %S %Cr %Mo %Ni %Cu %V %W
ACERS DE BAIX ALIATGE 1.7220 F1252 0,34 0,40 0,10 0,40 0,60 0,90 – 0,035 – 0,035 0,80 1,10 0,15 0,25 – – – – – – – –
1.6511 F1280 0,30 0,40 0,10 0,35 0,35 0,85 – 0,04 – 0,04 0,80 1,20 0,30 0,40 0,80 1,20 – – – – – –
1.3505 F1310 0,95 1,20 0,10 0,35 0,20 0,40 – 0,04 – 0,04 1,40 1,80 – – – – – – – – – –
1.8159 F1430 0,47 0,54 0,15 0,40 0,70 1,00 – 0,035 – 0,035 0,90 1,20 – – – – – – 0,10 0,20 – –
1.5810 F1580 0,17 0,22 0,15 0,40 0,70 1,00 – 0,035 – 0,035 0,80 1,20 – – 0,80 1,20 – – – – – –
1.2842 90MnCrV8 0,85 0,95 0,10 0,40 1,70 2,20 – 0,03 – 0,03 0,20 0,50 – – – – – – 0,10 0,30 – –
1.3401 X120Mn18 1,10 1,30 0,30 0,50 12,0 13,0 – 0,10 – 0,10 – 1,50 – – – – – – – – – –
1.7218 25CrMo4 0,22 0,29 0,15 0,40 0,60 0,90 – 0,035 – 0,035 0,90 1,20 0,15 0,30 – – – – – – – –
1.7225 42CrMo4 0,38 0,45 0,10 0,40 0,60 0,90 – 0,035 – 0,035 0,90 1,20 0,15 0,30 – – – – – – – –
1.7228 50CrMo40 0,46 0,54 0,25 0,30 0,30 0,80 – 0,035 – 0,035 0,90 1,20 0,15 0,25 – – – – – – – –
ACERS DE MIG ALIATGE 1.8519 F1721 0,28 0,35 0,15 0,40 0,50 0,70 – 0,035 – 0,035 – – – – 0,20 0,30 – –
1.2344 F5318 0,35 0,45 0,90 1,20 0,25 0,55 – 0,035 – 0,035 – – – – 0,85 1,15 – –
1.7380 A217 WC9 0,05 0,18 0,10 0,60 0,40 0,70 – 0,040 – 0,040 0,10 0,50 0,10 0,50 – – – 0,10
25CrM012 F1711 0,22 0,29 0,15 0,40 0,40 0,70 – 0,035 – 0,035 – – – – – – – –
ACERS D’ALT ALIATGE 1.4021 F3402 0,17 0,23 0,10 1,00 0,10 1,00 – 0,040 – 0,030 – 0,10 – – – – – –
1.2080 F5212 1,90 2,20 0,10 0,40 0,15 0,45 – 0,030 – 0,030 – – – – – – – –
1.2510 F5220 0,90 1,05 0,10 0,40 1,05 0,35 – 0,030 – 0,030 – – – – 0,05 0,25 0,40 0,70
1.4031 AISI 420 0,37 0,40 0,50 1,00 0,50 1,00 – 0,040 – 0,030 – – – – – – – –
1.4008 6X7CrNi Mo12-21 0,06 0,12 0,10 1,00 0,10 1,00 – 0,045 – 0,030 1,60 2,00 – – – – – –
1.4112 X90CrMo V18 0,85 0,95 0,10 1,00 0,10 1,00 – 0,040 – 0,020 – – – – 0,07 0,12 – –
1.4931 6X23CrMo V12-1 0,20 0,26 0,10 0,40 0,50 0,80 – 0,030 – 0,020 0,10 1,00 – – 0,25 0,35 0,05 0,50
ACERS AL CARBONI 1.0401 F1110 0,10 0,20 0,15 0,30 0,30 0,50 – 0,040 – 0,040 – – – – – – – – – – – –
1.0402 F1120 0,20 0,30 0,15 0,30 0,40 0,70 – 0,040 – 0,040 – – – – – – – – – – – –
1.0501 F1130 0,30 0,40 0,15 0,30 0,40 0,70 – 0,040 – 0,040 – – – – – – – – – – – –
1.0503 F1140 0,40 0,50 0,15 0,30 0,40 0,70 – 0,040 – 0,040 – – – – – – – – – – – –
1.0535 F1150 0,50 0,60 0,15 0,30 0,40 0,70 – 0,040 – 0,040 – – – – – – – – – – – –
1.0420 A27Gr6030 0,10 0,25 0,10 0,80 0,10 0,75 – 0,040 – 0,040 – 0,10 – 0,10 – 0,10 – – – – – –
1.0619 A216WCB 0,18 0,23 0,10 0,60 0,50 1,20 – 0,030 – 0,030 – – – – – – – – – – – –
MATERIAL ANÀLISIS QUÍMIC
DIN UNI %C %Si %Mn %P %S %Cr %Mo %Ni %Altres
ACERS INOXIDABLES 1.4305 AISI 303 – 0,15 0,20 1,00 0,50 1,00 – 0,200 0,150 0,350 17,0 19,0 – 0,60 8,00 10,00
1.4301 AISI 304 – 0,08 0,30 1,00 0,50 2,00 – 0,045 – 0,030 18,0 20,0 – – 8,00 10,50
1.4841 AISI 310 – 0,25 0,50 1,50 0,50 2,00 – 0,045 – 0,030 24,0 26,0 – – 19,0 22,0
1.4401 AISI 316 – 0,08 0,30 1,00 0,50 2,00 – 0,045 – 0,030 16,0 18,0 2,00 3,00 10,0 14,0
1.4571 AISI 316Ti – 0,08 0,80 1,00 0,50 2,00 – 0,045 – 0,030 16,0 18,0 2,00 3,00 10,0 14,0 Ti 0,15 Ti 0,80
1.4057 AISI 431 – 0,20 0,50 1,00 0,50 1,00 – 0,040 – 0,030 15,0 17,0 – – 1,25 2,50
1.4823 A297 HD – 0,50 1,00 2,00 1,00 1,50 – 0,040 – 0,040 26,0 30,0 0,20 0,50 4,00 7,00
1.4006 A217 CA15 – 0,15 0,50 1,50 0,20 1,00 – 0,040 – 0,040 11,5 14,0 – 0,50 – 1,00
1.4833 A351 CH8 – 0,08 – 1,50 – 1,50 – 0,040 – 0,040 22,0 26,0 – – 12,0 15,0
1.4308 CF-8 – 0,07 0,50 1,50 – 1,50 – 0,040 – 0,030 18,0 20,0 – 0,50 8,00 11,0
1.4404 AISI 316L – 0,03 0,50 1,50 0,50 1,50 – 0,035 – 0,020 17,0 20,0 2,00 3,00 9,00 13,0
1.4408 CF-8M – 0,07 0,50 1,50 0,50 1,50 – 0,040 – 0,030 18,0 20,0 2,00 2,50 9,00 12,0
1.4435 – 0,03 0,50 1,00 0,50 1,50 – 0,045 – 0,025 17,0 18,5 2,50 3,00 12,5 15,0
1.4462 – 0,03 0,20 1,00 0,50 2,00 – 0,030 – 0,020 21,0 23,0 2,50 3,50 4,50 6,50 N 0,08 N 0,20
1.4542 – 0,07 – 1,00 – 1,00 – 0,045 – 0,030 15,0 17,.0 – – 3,00 5,00 Nb 0,15 Nb 0,45
1.4548 – 0,07 0,30 1,00 0,30 1,00 – 0,025 – 0,025 15,0 17.0 – – 3,00 5,00 Nb 0,15 Nb 0,45
1.4552 – 0,07 0,50 1,50 0,50 1,50 – 0,040 – 0,030 18,0 20,0 – – 9,00 12,0 Nb 0,15 Nb 0,45
1.4581 – 0,07 0,50 1,50 0,50 1,50 – 0,040 – 0,030 18,0 20,0 2,00 2,50 9,00 12,0 Nb 0,40 Nb 0,60
INOXIDABLES AMB CARBONI 1.4837 A297 GrHH 0,20 0,50 1,00 2,00 1,00 2,00 – 0,040 – 0,040 24,0 28,0 – 0,50 11,0 14,0
1.4848 0,30 0,50 1,00 2,50 – 1,50 – 0,035 – 0,030 24,0 26,0 – – 19,0 21,0 Ar – Ar 0,15 Cu – Cu 0,15
1.4852 0,35 0,45 1,00 2,50 0,50 1,50 – 0,035 – 0,030 24,0 26,0 – – 33,0 35,0 Nb 0,8 Nb 1,8
MATERIAL ANÀLISIS QUÍMIC
%C %Si %Mn %P %S %Cr %Mo %Ni %Ar %V %W %Altres
ALIATGES CROM-NÍQUEL A560Gr 50Cr50Ni – 0,100 0,30 1,00 – 0,30 – 0,020 – 0,02 48,0 52,0 – – 50,0 51,0 – 0,25 – – – – N – N 0,3 Ti – Ti 0,5 Fe – Fe 1,0
60Cr 40Ni – – – – – – – – – – 59,5 60,0 – – 39,5 40,0 – – – – – – – –
HASTELLOY C 2.4686 – 0,070 0,30 0,70 0,30 0,80 – 0,040 – 0,03 15,5 17,5 16,0 18,5 50,0 – – – 0,20 0,40 3,75 5,25 Co – Co 1,25 Fe 2,0 Fe 6,0
HASTELLOY C22 2.4602 – 0,015 – 0,08 – 0,50 – 0,025 – 0,01 20,0 22,5 12,5 14,5 50,0 – – – – 0,35 2,50 3,50 Co – Co 2,50 Fe 2,0 Fe 6,0
50Cr 50Ni Nb – 0,100 – 0,50 – 0,30 – 0,020 – 0,02 47,0 52,0 – – – 0,25 – 0,25 – – – – Fe – Fe 1,10 Nb 1,4 Nb 1,7 Ti – Ti 0,5
 
MATERIAL ANÀLISIS QUÍMIC
%Cu %Sn %Pb %Fe %Mn %Al %Ni %Zn
MATERIALS NO FÈRRICS Latón L60/40Al Gk-Cu60Zm 57,5 60,0 – 1,20 1,50 3,00 0,30 0,80 – 0,030 0,40 0,80 0,30 1,00 Resta
Bronce Aluminio F60 76,0 82,5 – 0,10 – 0,03 4,00 5,30 – 2,50 8,80 10,0 4,00 5,00 – 0,40
Bronce RG10 88,5 90,5 9,30 11,0 – 1,3 – 0,15 – – – – – 1,80 – 0,50
Bronce R65 83,5 85,5 4,30 6,00 4,00 6,00 – 0,02 – – – – – – 4,50 6,50
Aluminio – 0,08 – – – – – 0,08 – – – 10,0 – – – –

Toleràncies generals

Per tal de contenir les despeses de producció, és una bona norma evitar d’adoptar camps de toleràncies més estrets del que sigui necessari per l’utilització funcional real de la peça.
Particularment no s’han d’adoptar indicacions generalitzades d’utilització de camps estrets i fixes per totes les cotes d’un dibuix; eventualment s’indica el grau de precisió o de qualitat de tolerància i es refereix a les cotes a les quals s’aplica.
Resumint, el millor camp de tolerància que es pot aconseguir en peces de microfusió és de ±0,7 de la mida nominal, amb un mínim de ±0,10% mm per les cotes inferiors a 15 mm.
A la taula que adjuntem al costat s’indiquen les toleràncies lineals en funció dels graus de precisió demanats. Tenir en compte que s’adopten els graus següents:

  • Grau de precisió D1
    Per totes les cotes lliures on no es necessita cap indicació de tolerància.
  • Grau de precisió D2
    Per totes les cotes funcionals de la peça on es necessita una tolerància definida.
  • Grau de precisió D3
    Per totes les cotes que demanen toleràncies més estretes, s’aplica només en casos particulars i només val per cotes individuals escollides en base a acords amb el client.

duplication

DIMENSIONS NOMINALS LLARGADA, AMPLADA, ALÇADA ENTRE EIXOS
GRAU DE PRECISIÓ
D1 D2 D3 D1 D3
DA A Variació ±0- Camp de tolerància Variación ±0- Camp de tolerància Variació ±0- Camp de tolerància Variació ±0- Variació ±0-
6 ±0,10 0,20 ±0,08 0,16 ±0,06 0,12 ±0,25 ±0,16
6 10 ±0,12 0,24 ±0,10 0,20
10 14 ±0,15 0,30 ±0,12 0,24 ±0,09 0,18
14 18 ±0,20 0,40 ±0,14 0,28
18 24 ±0,25 0,50 ±0,17 0,34 ±0,12 0,24 ±0,32 ±0,20
24 30 ±0,30 0,60 ±0,20 0,40 ±0,14 0,28
30 40 ±0,37 0,74 ±0,25 0,50 ±0,17 0,34 ±0,50 ±0,30
40 50 ±0,44 0,88 ±0,30 0,60 ±0,20 0,40
50 65 ±0,52 1,04 ±0,38 0,76 ±0,23 0,46 ±0,71 ±0,45
65 80 ±0,60 1,20 ±0,46 0,92 ±0,27 0,54
80 100 ±0,68 1,38 ±0,53 1,06 ±0,30 0,60 ±0,90 ±0,60
100 120 ±0,76 1,52 ±0,60 1,20 ±0,33 0,66
120 140 ±0,84 1,68 ±0,65 1,30 ±0,36 0,72 ±1,15 ±0,85
140 160 ±0,92 1,84 ±0,72 1,44 ±0,38 0,76
160 180 ±1,02 2,04 ±0,80 1,60 ±0,42 0,84
180 200 ±1,12 2,24 ±0,88 1,76 ±0,43 0,86 ±1,80 ±1,00
200 225 ±1,28 2,56 ±0,95 1,90 ±0,47 0,94
225 250 ±1,44 2,88 ±1,05 2,10 ±0,51 1,02
250 280 ±1,64 3,28 ±1,15 2,30 ±0,56 1,12 ±2,20 ±1,25
280 315 ±1,84 3,68 ±1,25 2,50 ±0,63 1,26
Microfusio Catalana
Microfusio Catalana

Membre del grup CANELA

canela store

BIENVENIDO/A I BENVINGUT/DA I WELCOME

Canela store
Canela store
Canela store

¿Quiere usted acceder a nuestra tienda en euros (Worldwide) o en dólares (USA y Canadá)?